Měření průtoku pomocí ultrazvukové technologie. Technickou specifikaci naleznete v katalogovém listu ...
Senzor Area Velocity (profil/rychlost) Technickou specifikaci naleznete v katalogovém listu ...
Ke vzorkovačům Isco je možné připojit různá další zařízení a příslušenství. Z některých vzorkovačů lze doplněním příslušenství vytvořit kompletní monitorovací ...
Digitální „smart“ senzor pro měření pH, ORP a teploty. Veškeré kalibrační hodnoty zůstávají v ...
Isco LaserFlow měří rychlost proudění v toku pomocí laserového paprsku, který je vysílán pod hladinu kapaliny, a to s ohledem na její hloubku. Přístroj automaticky zvolí optimální ...
Pro vzorkování toků, kde není vždy přítomná voda, například čistírny s diskontinuálním vypouštěním, lze připojit ke vzorkovačům limitní spínač. Tento spínač spustí program ...
Měření průtoku pomocí Bubblerové technologie. Více informací naleznete v katalogovém listu ...
Čtyřelektrodový digitální senzor pro měření ve čtyřech různých rozsazích s teplotní ...
Propojení se všemi vzorkovači Isco pomocí standardního 6-pinovího ...
Standardní digitální výstup. Více informací naleznete v katalogovém listu ...
Standardní analogový výstup 4-20 mA. Více informací naleznete v katalogovém listu ...
Optický digitální senzor měřící bez potřeby ...