Tyto přístroje mohou sloužit jak pro měření v terénu, tak i pro měření na čistírnách odpadních vod, na stanicích pro chov ryb, na různých průmyslových provozech či úpravnách vod, říčních tocích a mnohých dalších aplikacích, kde je potřeba vědět, jaké jsou fyzikálně-chemické parametry vody. Terénní přístroje dodáváme pro měření jednotlivých parametrů nebo pro měření více parametrů současně.

Jedná se o terénní přístroj pro měření pH/ORP + T, rozpuštěného kyslíku + T (optický), vodivosti a zákalu (0-4000 NTU). Pro měření přístroj využívá digitální senzory. ...
Inteligentní, kompaktní a robustní fotometr dokáže měřit více než 50 parametrů. Fotometr lze použít k analýze mnoho druhů vod, např.: městské, obecní a průmyslové, pitné a ...
Multiparametrální sondy pro měření kvality vody. V závislosti na instalaci jsou k dispozici variabilní velikosti sondy (měření až 24 parametrů). Vhodné na bezoblužné monitorování. ...