Špičkový průmyslový software pro správu dat. Flowlink 5.1 Software Pro přístroje ISCO se pro stažení dat a jejich zpracování využívá software Flowlink. Flowlink pro Windows je ...
Pro vzorkování toků, kde není vždy přítomná voda, například čistírny s diskontinuálním vypouštěním, lze připojit ke vzorkovačům limitní spínač. Tento spínač spustí program ...
Pro instalaci průtokoměrů do stok a kanálů je potřebné montážní příslušenství. Nabízíme závěsné kříže, závěsné tyče a různé montážní plechy. Příslušenství jsme ...
Průtokoměr využívající kontinuální Doppler pro měření rychlosti proudění a tlakové čidlo pro měření hladiny – schváleno Baseefa jako ATEX skupina II, kategorie ...
Vzorkovač pro odběr směsného i děleného vzorku na základě času, průtoku i události. Možnost odběru vzorku typu „C“. Přístroj je dodáván ve dvou velikostech, menší Compact pro ...
Digitální technologie pro spolehlivé ...
Montážní příslušenství je třeba vhodně zvolit nebo navrhnout podle uvažovaného místa instalace. Senzor se instaluje do toku pomocí instalačních plechů a speciálních konzol. K ...
Pro případ krátkodobého monitoringu odpadních nebo povrchových vod, je možné sestavit mobilní monitorovací ...
Jako přídavné měření hladiny s modulem 2150 nebo samostatné ultrazvukové měření ...
Snímač průtoku Ponsel, určený pro regulaci přetečení dešťové ...
Ke vzorkovačům řady 6712 a Avalanche, průtokoměrům řad 4100 a 4200 a k propojovacímu modulu 2105 je možné připojit sondy, které používají komunikaci SDI 12. Jedná se o jedno i více ...