TIENet 306 propojení se vzorkovačem

Propojení se všemi vzorkovači Isco pomocí standardního 6-pinovího konektoru.

Hlavní funkce:

  • odběr na základě průtoku
  • aktivace událostí
  • odesílání informace o času a čísle láhve

Obrázky