TIENet 360 LaserFlow rychlostní senzor

Isco LaserFlow měří rychlost proudění v toku pomocí laserového paprsku, který je vysílán pod hladinu kapaliny, a to s ohledem na její hloubku. Přístroj automaticky zvolí optimální místo pod hladinou a pak proměřuje rychlostní pole. Výška hladiny je měřena ultrazvukovým senzorem.

TIENet 360 LaserFlow™ rychlost je měřena laserovým paprskem a hladina ultrazvukovým senzorem. Senzor používá pokročilou laserovou technologii pro měření jak v jednom bodě, tak ve více bodech. To vše probíhá v různých úrovních pod hladinou měřeného média.

Obrázky

Katalogové listy