Dodáváme přístroje, spotřební materiál a náhradní díly. Poskytujeme služby spojené s měřením kvality a kvantity odpadních a povrchových vod. Zajišťujeme odborná školení vzorkařů. V případě potřeby Vám zařízení pronajmeme.

Naše společnost zajišťuje autorizovaný servis veškerých dodávaných zařízení. Zároveň zajišťujeme i pravidelný servis na základě smlouvy. Naši pracovníci jsou pravidelně školeni jednotlivými výrobci.

Pomůžeme Vám navrhnout komplexní řešení problematiky sledování kvality a kvantity odpadních nebo povrchových vod a vhodné přístrojové vybavení.

Školení

Neustále se snažíme vycházet svým zákazníkům vstříc, proto 1 nebo 2 x ročně organizujeme „Praktický kurz vzorkování odpadních vod“.

Kurz je určen především pro vzorkaře odpadních a povrchových vod, zahrnuje základní dovednosti z oblasti manuálního odběru i odběru pomoci našeho přenosného automatického odběrového zařízení.

Klienti mají v rámci školení možnost individuálně konzultovat své dotazy a také mohou získat konkrétní doporučení.

Monitoring na klíč

Návrh technického řešení je vždy proveden z množství podkladů pro konkrétní instalaci a vychází z dlouholetých zkušeností s projektováním a s instalací monitorovacích stanic v České republice a na Slovensku.

V případě potřeby vypracování konkrétního návrhu na měření odpadních a povrchových vod nás neváhejte kontaktovat na tel. č.: + 420 244 460 474 nebo mail@technoaqua.cz.

Poradenství

Naše společnost poskytuje služby v oblasti monitoringu. Pomůžeme Vám navrhnout komplexní řešení problematiky sledování kvality a kvantity odpadních nebo povrchových vod.

Doporučíme vhodné přístrojové vybavení odpovídající vašim nárokům i ekonomickým možnostem. Doporučíme vhodné postupy a ostatní detaily pro získání relevantních dat. V případě potřeby zapůjčíme přístroje na vyzkoušení.

Servis

Naše společnost zajišťuje autorizovaný servis veškerých dodávaných zařízení. Zároveň zajišťujeme i pravidelný servis na základě smlouvy.

Dodáváme spotřební materiál i náhradní díly. Základní sortiment spotřebního materiálu a náhradních dílů držíme skladem. Většinu servisních zásahů zajišťuje přímo na místě. Naši pracovníci jsou pravidelně školeni jednotlivými výrobci.

Pronájem

Pronájem přístrojů je dobrým řešením pro společnosti, které nemají stálé využití pro měřicí přístroje, a přitom si chtějí provádět monitoring různých parametrů vlastním personálem. Pronajímáme různé typy průtokoměrů a příslušenství včetně měrných vložek, vzorkovačů, měřících sond a telemetrii pro přenos dat.

Dodávky

Naše společnost zajišťuje dodávky přístrojů, spotřebního materiálu i náhradních dílů. Přístroje dodáme, nainstalujeme a zaškolíme obsluhu. Dodáváme i služby spojené s měřením kvality a kvantity odpadních a povrchových vod, zprostředkujeme úřední měření průtoku.