Pro potřeby sledování více parametrů navrhneme optimální konfiguraci monitorovací stanice.

Stanice mohou být pro různé typy vod, v mnoha různých kombinacích, napájené z elektrické sítě i na baterie či jiné zdroje, s bezdrátovým přenosem dat. Variant je skutečně mnoho.

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás zde.

Monitorovací stanice pro odpadní vody mohou být umístěny přímo ve stokové síti nebo v objektech mimo stoky. Navrhneme kompletní osazení stanic pro sledování průtoku s přenosem dat, ...
Dle potřeb daného monitorovacího bodu navrhneme přístrojové vybavení monitorovací stanice. Záleží jaké parametry je potřeba sledovat, četnost sledování, potřeba on-line propojení, ...
Pro případ krátkodobého monitoringu odpadních nebo povrchových vod, je možné sestavit mobilní monitorovací ...