Konference „Rekonštrukcia stokových sietí a ČOV“ v Podbanskom v termíne 16. – 18. 10. ...
Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôdPODBANSKÉ, Slovensko13.- ...
Konferencia “ Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“ v Podbanskom, 14. – 16. 10. ...
Konference „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2013“ 21. – 22. 2. ...
Konference VÚVH Bratislava Rekonštrukcia stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ...
Konference Aquion Nakládání s dešťovými vodami, ...
Konference Aquion Nakládání s dešťovými vodami, ...
Seminář 2 Theta Odběry vzorků, ...