TIENet 330 Bubbler

Měření průtoku pomocí Bubblerové technologie.
Více informací naleznete v katalogovém listu Signature.

330 Bubler je používaný většinou v kombinaci s dalšími typy měrných konstrukcí, jako jsou žlaby a přelivy.

Pro měření hladiny je vypočítán tlak nutný pro vytlačení vzduchu ven z hadičky bubleru. Tlak vzduchu je přepočítán na hodnotu korespondující s hladinou měřeného média.

Obrázky