TIENet 304 Digitální výstup

Standardní digitální výstup.
Více informací naleznete v katalogovém listu Signature.

Karta kontaktního výstupu TIENet 304 obsahuje dva izolované nezávislé obvody relé typu „C“.

Karta zavírá nebo otevírá relé na konkrétních prahových hodnotách nastavených v průtokoměru. Do přístroje Signature mohou být nainstalovány až tři karty pro šest nezávislých výstupních kanálů.