TIENet 308 Analogový výstup

Standardní analogový výstup 4-20 mA.
Více informací naleznete v katalogovém listu Signature.

Karta 308 je karta analogových výstupů, vysílá informaci o měřené veličině do externího zařízení. Rozsah proudové smyčky je 4 – 20mA. Kdy 0% =4mA a 100% rozsahu je 20mA.

Karta obsahuje dva analogové výstupy, každý z nich je možné nakonfigurovať pro jinou veličinu. Do přístroje Signature je možné připojit až tři tyto karty a operovat tak se signálem vystupujícím do jiných zařízení..