Rádi bychom Vám představili optické senzory od německého výrobce společnosti TriOS: Sonda LISA – UV sonda pro kontinuální monitoring organického zatížení povrchových vod. Sonda ...
IJINUS jako nezávislý uznávaný expert na měřicí systémy, představuje první detektor odlehčení s integrovanou CapAir® technologií, IJINUS patent. Zjednodušuje instalaci a snižuje ...
Průtokoměr využívající kontinuální Doppler pro měření rychlosti proudění a tlakové čidlo pro měření hladiny je ideální pro přenosné měření i permanentní ...
LNU06V3 je komplexní řešení integrující UZV senzor, záznamník, kominikaci a energii ve stejném zařízení. Umožňuje měření výšky vody pomocí UZV sondy s automatickou změnou ...
Ke všem vzorkovačům ISCO je dostupno 6 variant sacích košů. Více informací naleznete v katalogovém listě, případně nás kontaktuje na ...
Velmi malý a lehký vzorkovač pro odběr směsného vzorku s možností odběru v intervalu času i průtoku. Možnost použití různých materiálů vzorkovnic. Velmi snadné ...
Monitorovací stanice pro odpadní vody mohou být umístěny přímo ve stokové síti nebo v objektech mimo stoky. Navrhneme kompletní osazení stanic pro sledování průtoku s přenosem dat, ...
Vzorkovače ISCO mají tři varianty pro sací hadice. Více informací naleznete v katalogovém listě, případně nás kontaktujte mail@technoaqua.cz nebo volejte tel.: +420 244 460 ...
Průtokoměr využívající kontinuální Doppler pro měření rychlosti proudění a tlakové čidlo pro měření hladiny – schváleno Baseefa jako ATEX skupina II, kategorie ...
Vzorkovače ISCO mají různe druhy a typy lahví a konfigurací, které naleznete ve specifikačních listech níže. Případně nás kontaktuje na ...
Dle potřeb daného monitorovacího bodu navrhneme přístrojové vybavení monitorovací stanice. Záleží jaké parametry je potřeba sledovat, četnost sledování, potřeba on-line propojení, ...