Monitoring dešťových vod – měření kvantity

Konference Aquion Nakládání s dešťovými vodami, 7/2006

Odlehčovací komory mají různou konstrukci a rozměry, které by měly odpovídat nárokům daného místa. Odlehčovač je je většině případů oddělen od kanalizační stoky přepadovou hranou, jejíž výška musí být správně navržena. Touto výškou je dáno množství vod, které v případě velkých průtoků odtékají například přímo do řeky. V některých případech, kdy je výškový rozdíl mezi hladinou recipientu a odlehčovací hranou malý, může dojít k paradoxní situaci, že vody do kanalizační sítě naopak přitékají. K těmto jevům však dochází pouze při výjimečných, zejména povodňových, stavech.

Soubory ke stažení