Komplexní monitoring dešťových vod

Konference Aquion Nakládání s dešťovými vodami, 7/2004

S rostoucí pozorností věnované problematice vlivu polutantů na životní prostředí, vzrůstají i nároky na kontrolu a opatření vedoucí k zajištění snížení rizika znečištění. Jelikož bylo prokázáno, že dešťové vody s sebou často nesou velké množství znečišťujících látek, je důležité provádět komplexní monitoring těchto vod. Nejlepším způsobem se jeví použití stacionárních nebo mobilních monitorovacích stanic s přenosem a sběrem dat, ve kterých je měřeno nejen množství srážek, ale také průtok a chemizmus dešťových vod.

Soubory ke stažení