Možnosti on-line sledování stokových sítí s dešťovým odlehčením a jeho realizace v České republice

Konference Aquion Nakládání s dešťovými vodami, 8/2008

Mnohé výzkumy, které byly v této oblasti provedeny, dokazují, že velké riziko znečištění povrchových vod vzniká především v oblastech ovlivněných lidskou činností. Jednak jsou to zemědělské plochy, které jsou ošetřovány chemickými přípravky – herbicidy, pesticidy, dále zpevněné plochy v průmyslových oblastech, kde hrozí splachy chemických látek, městské aglomerace, kde je v současné době velký podíl nepropustných ploch. V případě srážek, jde veškerá voda z těchto zpevněných ploch do jednotné kanalizace.

Soubory ke stažení