Odběry vzorků odpadních vod

Seminář 2 Theta Odběry vzorků, 3/2004

Typická místa odběrů vzorků odpadní vody je nátok a odtok z ČOV. Mnoho provozovatelů větších čistíren zároveň odebírá vzorek i v průběhu procesu čištění, případně na kanalizační síti. Vhodným místem pro získání informací cenných pro řízení procesu čištění je nátok na aktivaci. Tyto odběry jsou vhodné zejména tam, kde nejsou využívány on-line analyzátory.

Soubory ke stažení