„Měření průtoku na ČOV – řešení problematických jevů“

Konference „Odpadové vody“, Štrbské Pleso, 10/2012

Měření průtoku na čistírnách odpadních vod je klíčové jak pro provoz, z hlediska řízení procesu čištění, tak i pro stanovení poplatků za vypouštění OV do vod povrchových. Oba účely vyžadují přesnost, nejen kvůli platné legislativě, ale i proto, že přesnost přináší finanční úspory. Na všech ČOV je měřen odtok, na většině i přítok a na velkých ČOV i dalši technologicky důležité body.

Soubory ke stažení