„Odhalování přítoku a infiltrace dešťových vod do stokové sítě a měření množství vod v odlehčení.“

Konference „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“ , Podbanské, 10/2011

Vzhledem k tomu, že na mnohých místech stokové sítě stárnou, dochází k přítoku a infiltraci děšťových vod do vod odpadních což způsobuje velké komlikace čistírnám odpadních vod. Zvláště pokud v době srážkových událostí množství deěťové vody převyšuje množství odpadních vod. V důsledku toho dochází na čistírnách k havarijním situacím.

Soubory ke stažení