On-line monitoring stokové sítě města Ostravy (poster)

Konference VÚVH Bratislava Rekonštrukcia stokových sietí a čistiarní odpadových vod, 2/2009

Vzhledem k tomu, že je Ostrava třetí největší město v ČR a má velmi rozsáhlou kanalizační síť, bylo nutné přistoupit k jejímu systematickému monitoringu. Nejprve se jednalo o úvodní měření a vyhodnocení kvantitativních a kvalitativních ukazatelů pomocí mobilní techniky. Na základě těchto výsledků bylo rozhodnuto pokračovat v tomto monitoringu a vybudovat síť stabilních monitorovacích míst, ze kterých by bylo možné získat ucelenou řadu dat. Tato data jednak dají přesný přehled o chování kanalizační sítě, zejména páteřních sběračů, a následně budou použita pro kalibraci matematického modelu KS, který se, ve spojení s novým generelem kanalizační sítě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK a.s)., stane důležitým nástrojem kontroly, řízení a řešení krizových situací nejen v rámci města Ostravy, ale také v rámci povodí Odry.

Soubory ke stažení