Jedná se o monitorovací stanici složenou ze vzorkovače 6712, měření průtoku,multiparametrální sondy, srážkoměru a to vše napájeno baterií dobíjenou solárním panelem. Jednotlivé ...
Konference VÚVH Bratislava Rekonštrukcia stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ...
LaserFlow měří průtok v profilech pomocí technologie bezkontaktního laserového Doppleru a výšku hladiny ultrazvukovým senzorem. LaserFlow využívá pokročilý princip měření rychlosti ...
Průtokoměr Isco ADFM HotTap je určen pro měření průtoku v zaplněných potrubích. Jedná se o přístroj, který má velmi snadnou instalaci přes standardní navrtávku, což znamená velkou ...
Měření průtoku pomocí průtokoměru s pulzním Dopplerem Isco ADFMPro 20. Tento odtok je problematický, jelikož zde může dojít ke vzdutí recipientu a navíc je zde nepravidelné ...
Existuje mnoho ČOV, kde je odtok řešen gravitačně. V případě zvýšení hladiny recipientu nemůže docházet k odtoku, a proto bývá gravitační odtok uzavřen a voda je přečerpávána ...
Konference Aquion Nakládání s dešťovými vodami, ...
SIGNATURE je náš nový přírůstek do rodiny ISCO, multifunkční stanice. SIGNATURE je určen pro sledování průtoku v otevřených kanálech, měření fyzikálně chemických veličin a ...
Další novinka v našem sortimentu je Isco ADFM Pro20. Průtokoměr s pulzním Dopplerem pro přesné měření průtoku i při vysokých hladinách a velkých rychlostech. Sonda tohoto přístroje ...
Omezené množství přímých úseků potrubí, aerace způsobená množstvím čerpacích stanic, největší přečerpávací systém s 69 čerpacími stanicemi a 13 stanic upravujících tlak – ...
Letos uvedeme na trh další produkty, o které se rozšířilo portfolio firmy Teledyne Isco. Je to především systém Hot Tap, měření průtoku v potrubí, které je velice přesné a ...