Měření průtoku v zaplněném potrubí při různých podmínkách

Existuje mnoho ČOV, kde je odtok řešen gravitačně. V případě zvýšení hladiny recipientu nemůže docházet k odtoku, a proto bývá gravitační odtok uzavřen a voda je přečerpávána čerpadly. Pro měření průtoku za obou stavů je velmi obtížné najít přístroj. Jelikož se jedná o zaplněné potrubí, byl použit systém s pulzním Dopplerem Isco ADFM HotTap.

Soubory ke stažení