Peristaltická čerpadla versus vakuová provozní zkušenosti se vzorkovači Isco 3/2010

Správný výběr vhodné techniky a způsobu odběru vzorků je však většinou otázkou zkušenosti odpovědných pracovníků. Pro vzorkaře jsou pořádány různé kurzy a semináře, které organizujeme nebo se na nich podílíme. Existuje celá řada různých typů ručních vzorkovačů, přenosných čerpadel a automatických vzorkovačů. Automatické vzorkovače, které jsou nejčastěji využívány,můžeme v zásadě rozdělit na vzorkovače s peristaltickými a s vakuovými čerpadly.

Soubory ke stažení