LaserFlow = kontinuální průtokoměr, který nepotřebuje měrnou konstrukci. Naměřenou rychlost násobí příčným řezem daného profilu. Jedná se o první bezkontaktní průtokoměr, který ...
Ve dnech 18. – 20.9.2019 se uskutečnila konference VODA 2019, na které jsme měli přednášku „Měření průtoku a kontrola kvality na odlehčovacích komorách“. ...
Ve dnech 21. - 23.5.2013 se uskutečnila 18. mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody - kanalizace 2013. Představili jsme Vám zde novinky v našem sortimentu např. nový unikátní ...
Dva vzorkovače Isco 4700 byly použity pro monitoring odpadní vody v průmyslovém areálu v Německu. Vzorkovače jsou umístěny ve venkovním,velmi agresivním ...
Příklad: Pro účely sledování je možné odebrat vzorek a pak jej analyzovat, ale mnohem účelnější je použití přístrojů, které zajistí kontinuální kontrolu jak kvality, tak ...
Jedná se o kompletní monitoring na vzdáleném místě. Srdcem stanice je automatický vzorkovač 6712 na který je připojen modul 700 pro měření průtoku, dále multiparametrální sonda pro ...
Každý, kdo někdy odebíral vzorky, ví, jak je náročné manipulovat se skleněnými vzorkovnicemi. Jsou těžší než plast, ale především jsou náchylné na rozbití. Avšak pro některé ...
Ve dnech 9. - 10. 4.2013 jsme se tradične jako vystavovatel zúčastnili semináře " Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod" v Moravské Třebové. Na našem stánku ...
Správný výběr vhodné techniky a způsobu odběru vzorků je však většinou otázkou zkušenosti odpovědných pracovníků. Pro vzorkaře jsou pořádány různé kurzy a semináře, které ...
Konference VÚVH Bratislava Rekonštrukcia stokových sietí a čistiarní odpadových vod, ...