Měření průtoku na odtoku z ČOV

Měření průtoku pomocí průtokoměru s pulzním Dopplerem Isco ADFMPro 20. Tento odtok je problematický, jelikož zde může dojít ke vzdutí recipientu a navíc je zde nepravidelné rychlostní pole. V profilu dochází k velkým změnám mezi bezdeštným průtokem a průtokem za přívalových dešťů.

Soubory ke stažení