Monitorovací stanice pro odpadní vody

Monitorovací stanice pro odpadní vody mohou být umístěny přímo ve stokové síti nebo v objektech mimo stoky. Navrhneme kompletní osazení stanic pro sledování průtoku s přenosem dat, nebo stanice se sledováním kvantity i kvality odpadní vody.

Průtokoměry i vzorkovače Isco jsou velice odolné mechanicky i chemicky. Při dlouhodobém monitoringu jsou schopné vydržet bez poškození v agresivním prostředí.

Podle místních podmínek lze zvolit vhodný typ měření průtoku, které bude poskytovat přesné údaje. Všechny přístroje mají dostatečnou paměť pro ukládání dat. Data mohou být dále přeposílána na server nebo stahována do počítače přes modem.

Pro konkrétní návrh nás kontaktujte zde.

Obrázky