Optické senzory TriOS

Rádi bychom Vám představili optické senzory od německého výrobce společnosti TriOS:

Sonda LISA – UV sonda pro kontinuální monitoring organického zatížení povrchových vod.

Sonda OPUS – UV/VIS sonda pro měření organického zatížení a dusíkatých látech.

Sonda VIPER – měření barvy kapalin.

Sonda enviroFlu-HC – enviroFlu-HC je nová generace ponorných senzorů pro měření oleje ve vodě a PAU pomocí UV fluorescence.

TriBox3 – je měřicí a řídicí 4-kanálový systém pro všechny senzory TriOS.

TriBox mini – je měřicí a řídicí 2-kanálový systém pro všechny senzory TriOS.

Obrázky

Katalogové listy