2150EX průtokoměr s AV sondou pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Průtokoměr využívající kontinuální Doppler pro měření rychlosti proudění a tlakové čidlo pro měření hladiny – schváleno Baseefa jako ATEX skupina II, kategorie 1G.

Obrázky

Katalogové listy