Odborný seminář v Moravské Třebové

Ve dnech 9. – 10. 4.2013 jsme se tradične jako vystavovatel zúčastnili semináře “ Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“ v Moravské Třebové. Na našem stánku jste mohli vidět některé naše přístroje, například novinku Signature nebo info tabuli s novým průtokoměrem LaserFlow.