Limitní hladinový spínač ISCO

Pro vzorkování toků, kde není vždy přítomná voda, například čistírny s diskontinuálním vypouštěním, lze připojit ke vzorkovačům limitní spínač. Tento spínač spustí program pouze v případě, že v místě odběru je voda.

Obrázky

Katalogové listy