Monitoring velkých potrubí pro zamezení přetížení balastními vodami

Isco ADFM Pro20 jako nástroj pro sledování přítoku a infiltrace balastních vod ve velkých potrubích. Studie prokázaly velké množství čistých podzemních a povrchových vod, které se dostávají do stokové sítě. Při přetížení kanalizační sítě hrozí, že se odpadní vody dostanou do životního prostředí, případně, že mohou kontaminovat vody podzemní.

Soubory ke stažení