Měření průtoku nátoku na aktivaci

Průtokoměr Isco ADFM Pro20 je používán na ČOV pro řízení průtoku a také pro ochranu biologického stupně. Jedná se o kanál široký 1,3 m, minimální hladina je 0,8 m, rychlost je velmi nízká 0,2m/sec a velké množství nerozpuštěných látek sedimentujících na dně kanálu.

Soubory ke stažení