Technoaqua Váš partner pro monitoring odpadních vod, 4/2006

Nutno říci, že v porovnání se západoevropskými státy jsme v oblasti monitoringu vod na počátku. Mnozí provozovatelé průmyslových podniků, čistíren odpadních vod a dalších provozů, kde dochází k vypouštění vod, měří množství a kvalitu vody pouze proto, že to předpis přikazuje. Zejména pak u průmyslových podniků se často setkáváme s neznalostí problematiky odběru vzorků, případně měření průtoku a dalších parametrů.

Soubory ke stažení