Monitoring splachů z letištních ploch 8/2005

Monitoring znečištění vod z letištních ploch rozmrazovacími prostředky má velký význam pro ochranu životního prostředí. Konzultantská firma požádala TD Isco o spolupráci v této problematice. Na místě byly instalovány vzorkovače s 24 lahvemi, které byly spouštěny na základě odtoku vod z letiště. Každou hodinu byl odebírán vzorek a to po dobu 24 hodin. Na letišti bylo instalováno několik vzorkovačů včetně modulů 750 pro měření průtoku.

Soubory ke stažení