Studie přítoků a infiltrací pomocí Isco průtokoměrů

V době velkých dešťů dochází k přítoku a infiltraci balastních vod do odpadních vod. Jedná se množství vody, které dvojnásobně převyšuje kapacitu ČOV. Pro monitoring situace byly použity průtokoměry 2150, měřící rychlost na základě Dopplerova jevu a výšku hladiny, a srážkoměry Isco 674. Data byla zpracována softwarem Flowlink.

Soubory ke stažení