Ve dnech 21. - 23.5.2013 se uskutečnila 18. mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody - kanalizace 2013. Představili jsme Vám zde novinky v našem sortimentu např. nový unikátní ...
SIGNATURE je náš nový přírůstek do rodiny ISCO, multifunkční stanice. SIGNATURE je určen pro sledování průtoku v otevřených kanálech, měření fyzikálně chemických veličin a ...
18. mezinárodní odborný veletrh pro vodu, odpadní vodu, odpady a ...
Zveme vás na další praktický kurz vzorkování odpadních vod, který se koná ve dnech 13. - 14.9.2011 v Heřmanicích v Podještědí Kurz je určen především pro vzorkaře odpadních vod, ...
Ve dnech 25. - 27.10.2011 se bude konat konference "Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV" v Podbanském, na které budeme mít přednášku s názvem: "Odhalování přítoku a infiltrace ...
Ve dnech 9. - 10. 4.2013 jsme se tradične jako vystavovatel zúčastnili semináře " Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod" v Moravské Třebové. Na našem stánku ...
Nově na našich stránkách naleznete katalogové listy pro různé konfigurace lahví, sací koše a sací hadice. Více informací maleznete v katalogových listech nebo volejte tel.: +420 244 460 ...
LaserFlow měří průtok v profilech pomocí technologie bezkontaktního laserového Doppleru a výšku hladiny ultrazvukovým senzorem. LaserFlow využívá pokročilý princip měření rychlosti ...
Vzorkovač Isco 5800 s chlazením/vyhříváním pro odběr děleného nebo směsného vzorku a proporcionálního ...
A je tu další pokračování našeho úspěšného školení vzorkařů,nyní s rostoucím zájmem již po páté v pořadí. A tak jsme rádi že vás můžeme pozvat na další praktický kurz ...
Jako každý rok Vás zveme k návštěve našeho stánku, na kterém představíme naši novinku, multifunkční stanici/průtokoměr SIGNATURE v Moravské Třebové ve dnech 3 - 4. dubna ...
Ve dnech 17. - 19.10.2012 se bude konat konference "Odpadové vody" ve Štrbském Plese, Vysoké Tatry, na které budeme mít přednášku s názvem: "Měření průtoku na ČOV - řešení ...