Praktický příklad využití vzorkovačů ADMAS

Systematické vzorkování odpadních vod je účinným prostředkem pro odhalení nezákonného vypouštění vod do stokové sítě. Na první pohled finančně nákladná vzorkovací kampaň však ve výsledku dokáže ušetřit statisíce korun provozních prostředků, které mohou být využity například pro obnovu, dostavbu stokové sítě nebo ČOV.

Praktický příklad využití vzorkovačů

Autoři: Ing. Jakub Lžičař, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Z důvodu zvýšeného látkového zatížení odpadních vod, které přitékaly na ČOV Znojmo, bylo společností „VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Znojmo“ objednáno vzorkování těchto odpadních vod u společnosti „Vysoké učení technické v Brně, Centrum AdMaS“.

Ze získaných poznatků provozovatele bylo patrné, že zvýšené látkové zatížení není kontinuálně vypouštěno do kanalizace, ale jde o naprosto nahodilé vypouštění vysoce zatížených odpadních vod v poměrně krátkém časovém intervalu se zvyšující se četností. Cílem vzorkování bylo odhalit původce tohoto znečištění, následně zajistit bezpečný provoz ČOV Znojmo a snížit náklady na provoz. Dále bylo zapotřebí eliminovat riziko úniku znečištěné odpadní vody do řeky Dyje.

Pro více informací o výzkumném centru, které stojí za tímto úspěchem zde: http://www.admas.eu/