Po 2 letech pro Vás znovu připravujeme praktický kurz vzorkování v termínu 21. – 22. 6. 2016

Praktický kurz vzorkování odpadních vod 21. – 22. 6. 2016 Bobrová

Rádi bychom Vás pozvali k účasti  na praktickém kurzu vzorkování odpadních a povrchových vod. Tento kurz pořádáme po 2 leté přestávce opět v  Bobrové ve dnech 21. – 22.6.2016.

Kurz zahrnuje znalosti a dovednosti z oblasti manuálního odběru i odběru pomocí automatického vzorkovače, nakládání se vzorky, úpravy vzorků a měření některých parametrů. Odběrová zařízení a pomůcky budou účastníkům k dispozici. Terénní oděv a ochranné pomůcky si zajišťuje každý sám.

Více informací najdete na pozvánce, kterou naleznete níže zároveň s přihláškou.  

Těšíme se na Vaši účast.

Tým TECHNOAQUA

Pro informaci z minulých ročníku klikňete zde.