Měření průtoku bezkontaktním rychlostním senzorem LaserFlow

LaserFlow = kontinuální průtokoměr, který nepotřebuje měrnou konstrukci. Naměřenou rychlost násobí příčným řezem daného profilu. Jedná se o první bezkontaktní průtokoměr, který měří rychlost v toku a ne pouze rychlost povrchovou. Rychlost se měří pomocí laserového paprsku, který je vysílán pod hladinu kapaliny, a to s ohledem na její hloubku. Výška hladiny je měřena ultrazvukovým senzorem.

Soubory ke stažení